Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Arbetsrätt

Arbetsrätt B - internt komparativ rätt

Arbetsrätt B - jämställdhet och arbetsmiljö

Beskattningsrätt I

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handelsrättslig översiktskurs

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kredit- och obeståndsrätt

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Processrätt

Rättskunskap I

Rättskunskap II

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Skatterätt

Skatterätt med fastighetsinriktning

Straffrätt