Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Sår och sårbehandling I