Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Digitala medier och webbpublicering

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kommunikation och digitalisering av turism

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi