Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Migration, kultur och kommunikation

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi