Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Europakunskap

Finansiella marknader, risk och försäkring

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell Politik

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer