Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonometri

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Försöksplanering

Försöksplanering I

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktion till SPSS

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Linjära modeller I

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Matematisk statistik

Mikroekonomi och internationell handel

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Statistik

Statistik I

Statistik II