Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Ekonomisk utvärderingsmetod

Evidens i socialt arbete

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Juridik för det sociala arbetet

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Ledning och administration i socialt arbete

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III