Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Finansiella marknader, risk och försäkring

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Mikroekonomi och internationell handel

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder