Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Finansiella marknader, risk och försäkring

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet