Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Instrument och ensemble 7

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 7

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 7

Specialisering 1, del 3