Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Examensarbete

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 7

Musik i klass 1

Musik i klass 3

Musik i klass 5

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 3

Musik med didaktisk inriktning 5

Musik med didaktisk inriktning 7

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 1

Musik- och ljudproduktion 3

Musik- och ljudproduktion 5

Musik- och ljudproduktion 7

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 1

Musikteori och komposition 3

Musikteori och komposition 5

Musikteori och komposition 7

Självständigt arbete 1 - Musiklärare

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig skönlitteratur och film