Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Examensarbete

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 7

Ledarrollen i projektmiljöer

Musik i klass 1

Musik i klass 3

Musik i klass 5

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 3

Musik med didaktisk inriktning 5

Musik med didaktisk inriktning 7

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 1

Musik- och ljudproduktion 3

Musik- och ljudproduktion 5

Musik- och ljudproduktion 7

Musikaliskt, konstnärligt-gestaltande examensarbete

Musikteori och komposition 1

Musikteori och komposition 3

Musikteori och komposition 5

Musikteori och komposition 7

Projekt och ledarskap för civilingenjörer