Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Examensarbete

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Instrument och ensemble 1

Instrument och ensemble 3

Instrument och ensemble 5

Instrument och ensemble 7

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Musik i klass 1

Musik i klass 3

Musik i klass 5

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 3

Musik med didaktisk inriktning 5

Musik med didaktisk inriktning 7

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 1

Musik- och ljudproduktion 3