Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barns läs-, skriv- och matematiklärande

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I

Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II

Låtskrivarprojekt 1

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Ordförråd och fraseologi

Retorik I

Retorik II

Skrivprocess och akademiskt skrivande

Språkhistoria och nordistik

Språkvetenskaplig introduktion

Språkvård och hjälpmedel

Svenska för grundlärare i årskurs 4-6

Svenska i tal och samtal

Svenska med didaktisk inriktning 5, språkvetenskaplig fördjupning

Svenska språket i teori och praktik

Svenska språket i teori och praktik II

Textmönster och genrer

Variation och förändring