Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Låtskrivarprojekt 1

Migration, kultur och kommunikation

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III