Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Instrument och praktiskt gehör

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Låtskrivarprojekt 1

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier