Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Instrument och praktiskt gehör

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Klinisk psykologi II

Kommunikation och varumärke

Lansering av musikprojekt 1

Ledarskapets psykologi

Låtskrivarprojekt 1

Musikproducent, låtskrivare och entreprenör

Musikproduktion i datormiljö

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Transpersonell psykologi