Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bioekonomi, processer och produkter

Den projektorienterade organisationen

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energi- och miljösystemanalys

Energisystem

Energiteknik för hållbar utveckling

Energitekniska system

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Grundläggande värme- och strömningslära

Hållbar utveckling för ingenjörer

Internationellt teknikprojekt

Introduktion till energisystem

Ledarrollen i projektmiljöer

Miljökemi för civilingenjörer

Miljökemi för civilingenjörer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektledning i IT-projekt

Strömningslära

Värme och strömningslära

Värme- och masstransport