Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Bioekonomi, processer och produkter

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Ekonomisk utvärderingsmetod

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energi- och miljösystemanalys

Energisystem

Energiteknik för hållbar utveckling

Energitekniska system

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem

Finansiella marknader, risk och försäkring

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Grundläggande värme- och strömningslära

Hållbar utveckling för ingenjörer

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Internationellt teknikprojekt

Introduktion till energisystem

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi