Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Introduktion till geomediastudier

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet