Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala analysmetoder

Digitala medier och webbpublicering

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Visuell kommunikation och design II

Webbdesign I