Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala analysmetoder

Europakunskap

Genus och politik - teori och metodologi

Grafisk form II

Hälso- och sjukvårdsadministration

Internationell Politik

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat

Praktik: Politices kandidat

Regionalt samhällsbyggande, självständigt arbete II

Samhällsplanering som en demokratisk process

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet