Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala analysmetoder

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till SPSS

Introduktion till geomediastudier

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Strategisk kommunikation