Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala analysmetoder

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Grafisk form II

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet