Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Digitala analysmetoder

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Grafisk form II

Individ, grupp och familj

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Juridik för det sociala arbetet

Ledning och administration i socialt arbete

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet