Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Digitala analysmetoder

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Grafisk form II

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Självständigt arbete i pedagogiskt arbete

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Tema lärande och utveckling