Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Digitala analysmetoder

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grafisk form II

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till geomediastudier

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation