Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Digitala medier och webbpublicering

Karaktärisering av material

Kommunikation och digitalisering av turism

Marknadsföring och kommunikation inom turism

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Natur- och kulturturism

Planering för lokal och regional utveckling

Planering och hållbar turism

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Turism och samhällsutveckling

Turismvetenskap i teori och praktik

Ytteknik och tribologi