Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Försöksplanering

Försöksplanering I

Introduktion till SPSS

Karaktärisering av material

Linjära modeller I

Matematisk statistik

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Multivariata metoder

Multivariata metoder I

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Statistik

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Statistisk teori I

Tidsserieanalys

Undersökningsmetodik

Ytteknik och tribologi