Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Introduktion till Specialpedagogik

Karaktärisering av material

Lärande och undervisning i särskolan Del I

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Specialpedagogik A

Specialpedagogik B

Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning

Ytteknik och tribologi