Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Karaktärisering av material

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring

Sociologiska teorier

Ytteknik och tribologi