Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Karaktärisering av material

Ledning och administration i socialt arbete

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi

Socialt arbete med inriktning mot utredning och myndighetsutövning

Teorier i socialt arbete

Teorier och metoder i socialt arbete