Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Hantering av naturkatastrofer 1

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Karaktärisering av material

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Metod och teori i miljövetenskap

Metod och teori i riskhantering

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljökonsekvensbeskrivning för energisystem

Miljövetenskapens grunder

Norden och klimatförändringar

Personsäkerhet I: skadeanalys och riskbedömning

Personsäkerhet III: Säkerhetspromotion i samhället

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen