Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Karaktärisering av material

Klinisk psykologi II

Ledarskapets psykologi

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Neuropsykologi, socialpsykologi samt prevention och hälsa

Organisationens psykologi

Organisationspsykologi och vetenskapliga metoder inom klinisk psykologi

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Psykodynamisk psykoterapi I

Psykodynamisk psykoterapi III

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykologisk bedömning och utredning avseende individen

Psykoterapi I - Kognitiv beteendeterapi

Psykoterapi III - Kognitiv beteendeterapi

Transpersonell psykologi

Ytteknik och tribologi