Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Karaktärisering av material

Ledarrollen i projektmiljöer

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Projektledning i IT-projekt

Ytteknik och tribologi