Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Karaktärisering av material

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Material- och tillverkningsteknik

Materialteknik I

Materialteknik II

Materialval

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Polymerer och polymerbaserade kompositer

Projektarbete kring framtidens material

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi