Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Grundläggande analys

Inledande matematik

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med tillämpningar inom kemi

Matematisk grundkurs

Matematisk uppbyggnad och bevisföring

Optimering

Optimering med projekt

Ordinära differentialekvationer

Praktikkurs i matematik

Stokastiska metoder