Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Funktionalanalys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Kinetisk teori

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Partiella differentialekvationer och FEM

Praktikkurs i matematik

Verksamhetsförlagd utbildning III - grundlärare i årskurs 4-6