Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Grundläggande analys

Inledande matematik

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematisk grundkurs

Matematisk uppbyggnad och bevisföring

Optimering

Optimering med projekt

Ordinära differentialekvationer

Stokastiska metoder