Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Funktionalanalys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Kinetisk teori

Matematik i vetenskap och samhälle

Partiella differentialekvationer och FEM

Praktikkurs i matematik

Praktikkurs i matematik