Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Individ, grupp och familj

Inledande matematik

Juridik för det sociala arbetet

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Ledning och administration i socialt arbete

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4