Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Extremt väder och samhällets sårbarhet

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Hantering av naturkatastrofer 1

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar

Inledande matematik

Introduktion riskhantering i samhället

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Kinetisk teori

Klimat i förändring

Klimatanpassning och riskreducering

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Lokal och regional klimatanpassning

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle