Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Funktionalanalys

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematik med tillämpningar inom kemi

Matematisk grundkurs

Matematisk uppbyggnad och bevisföring

Optimering