Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Introduktion till psykologi

Kinetisk teori

Klinisk psykologi II

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Ledarskapets psykologi

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle

Matematik med didaktisk inriktning 4

Matematik med didaktisk inriktning 5

Matematik med tillämpningar inom kemi

Matematisk grundkurs