Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

Barns utveckling och lärande i förskolan

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - grundlärare

Den lärande eleven 1 - musiklärare

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Grundläggande analys

Handledarutbildning för lokala lärarutbildare

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Leda lärande 1 - musiklärare

Lärandeteorier

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III