Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Analys och geometri

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Familje-, barn- och elevhälsovård

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande analys

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III

Matematik i vetenskap och samhälle