Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Inledande matematik

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning

Matematik V med didaktisk inriktning

Matematik för datavetare

Matematik för ingenjörer I

Matematik för ingenjörer III