Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Bioekonomi, processer och produkter

Design för hållbar utveckling

Design och hållbar utveckling

Energi- och miljösystem för industriella ekonomer

Energi- och miljösystemanalys

Energisystem

Energiteknik för hållbar utveckling

Energitekniska system

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energi- och miljöteknik

Examensarbete för kandidatexamen i miljö- och energisystem

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Funktionalanalys

Förberedande kurs i matematik

Grundläggande analys

Grundläggande värme- och strömningslära

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Hållbar utveckling för ingenjörer

Inledande matematik

Internationellt teknikprojekt

Introduktion till energisystem

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik I med didaktisk inriktning