Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Fördjupningskurs kvalitativ och kvantitativ dataanalys

Glokala relationer

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Integrerad produktutveckling

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Metodologi och metod inom samhällsvetenskaplig forskning

Organisering, interaktion och samhälle

Produktionssystem

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Samhällsanalys, helterminspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext II

Social förändring

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologisk teori och social förändring