Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Dynamik med datorstöd

Ergonomi

Evidens i socialt arbete

Fördjupningskurs samhällsvetenskapliga analysmetoder

Hållfasthetslära I för högskoleingenjörer

Hållfasthetslära II för civilingenjörer

Individ, grupp och familj

Integrerad produktutveckling

Juridik för det sociala arbetet

Konstruktionsteknik för civilingenjörer

Konstruktiv utformning och CAD

Ledning och administration i socialt arbete

Maskindynamik

Mekanik 1: statik

Mekanik 2: dynamik

Organisationsanalys

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Produktionssystem

Samhällsvetenskapliga metoder

Socialgerontologi